Detaliau

Oras


Mūsų atidėtoje dieną yra daug situacijų, kai pastebime oro buvimą. Kai jaučiame švelnų vėją, kai stipriai pučia vėjas, siūbuoja medžio šakos, kai kvėpuojame ir jaučiame orą plaučiuose ir iš jų, mes suprantame, kad yra oro.

Negalime matyti oro ar jo liesti. Jis yra nematytas, bespalvis (be spalvos) ir bekvapis (neturi kvapo). Bet jis egzistuoja, turi svorį ir užima vietą.

Iš ko pagamintas oras?

Gamta gali būti kieto, skysto ir dujinio pavidalo. Oras yra dujinės būklės, tai yra dujų mišinys. Didžiausios dujos yra dujos azoto arba azotokuri formuojasi apie 78% iš oro. Tai reiškia, kad 100 litrų oro yra 78 litrai azoto. Tada ateina deguonies su maždaug 21%. Likusius 1% sudaro argonas, anglies dioksidas ir kitos dujos. Tai yra dujų proporcija sausame ore. Bet paprastai taip pat yra vandens garai (įvairaus kiekio) ir dulkės. Taip pat gali būti tam tikrų pramoninių ar kitų šaltinių dujų.

Vaizdo įrašas: 24 Oras Weekend Express: January 04, 2020 (Rugpjūtis 2020).